Personvern

Kundeinformasjon vi innhenter brukes bare for å kunne levere Tjenesten og informere om eventuelle endringer i disse betingelser, eller gi annen relevant informasjon til Bruker.

Innhentet informasjon er konfidensiell og deles ikke med andre.