ABC INTRO VERKSBIOGRAFIER UNDER ARBEID

For å lette oversikten over de mange gjenstående verk/gruver som ikke har fått omtale, er de delt inn i kategoriene jern-, kobber-, kis-, sølv-, nikkel- og øvrige. En ytterligere inndeling i ’verk’ og ’gruve’ har vist seg vanskelig å gjennomføre, og er derfor utelatt.

Kategorien ’kobber-’ omfatter både de rene kobberverk og ’blandingsverk’ som også produserte svovelkis enten samtidig med kobberproduksjonen eller etter at denne var nedlagt. ’Øvrige’ omfatter verk/gruver som drev på andre malmer enn de overnevnte, f.eks. molybden, samt virksomheter som drev bredt på sammensatte malmer, f.eks. kobber-/bly-/sinkmalmer. Verk som drev på sølvholdig kobber (gjelder bl.a. en del av verkene fra tidlig nytid), er ført opp under kobber-. Nikkelverk hvor det i en annen tid ble drevet kobberverk vil føres opp i begge kategorier.

 

En oversikt som dette, basert på et utvalg av de svært mange verk og gruver som har vært i drift i Norge, gir et visst rom for skjønn. I tillegg bygger vurderingene i en del tilfeller på noe mangelfulle opplysninger. Disse metodiske svakheter gjør at det utvilsomt er verk/gruver som ikke er kommet med, men som burde vært med. Opplysninger om nye verk/gruver som burde være med, mottas med takk. Indeksene vil bli justert ettersom ny informasjon kommer til.

 

Se Verksbiografier for biografier som er ferdig skrevet.

 

 

 

Verk/gruveforetak ubearbeidet

Ferdig skrevet

Jern-

51

 

Kis-

39

 1

Kobber-

88

 4

Nikkel-

15

 

Sølv-

11

 

Øvrige

36

 1

TOTAL

239

 6 

 

 

Total verk og gruver under arbeid + ferdig skrevet= 245