ABC Info Din side

 

Dette er brukerens egen publikasjonskanal for stoff med bergverkshistorisk karakter. Her gis gratis plass til egenprodusert materiale som kortere artikler, presentasjon av egen oppgave fra skole/høyskole/universitet og annet egenprodusert stoff med et helt eller delvis bergfaglig innhold. (Du må gjerne også bruke andre publikasjonskanaler for ditt arbeide i tillegg til dette nettstedet.)

La muligheten til å publisere være en oppfordring til å skrive fra den rikholdige og spennende bergverkshistorien!

 

Stoffet må sendes elektronisk og være klart til innliming. Kort, gjerne fengende, tittel på bidraget må følge med til bruk på forsidens innholdsliste. Artikkelen må innledes med en kort ingress om artikkelens innhold. Utover forfatternavnet bør det helst gis en kortfattede personalopplysning med relevans til bidraget (lokalhistorieforfatter/historiestudent/formann/medlem i n-verkets venneforening o.l.). Send til per@bergverkshistorie.no.

Bidraget gis en egen side hvor det også opplyses om forfatter, med stedsreferanse. Hvis du ønsker henvendelser, kan du også oppgi andre referanser som telefonnummer og/eller mail-adresse.

Lengre artikler vil etter nærmere vurdering gis plass på siden Tema-artikler.


Rett kildehenvisning til artikler på denne siden er hhtp://www.bergverkshistorie.no. og forfatterens navn.

 

På denne siden kan du også kommentere materiale som ligger ute med ris, ros, korreksjoner, motargumenter o.lign.. Din kommentar, med fullt navn og stedsreferanse, blir lagt direkte som ’hale’ til den artikkelen som omtales.

 

For spørsmål, bruk Kontakt meg-siden (på menylinjen).

 

Ved å sende materiale til Din side godtas følgende:

- Det tilsendte materiale plasseres slik prosjektansvarlig finner riktig (Din side/Tema-artikkel). Eventuell refusjon av tilsendt materiale kan ikke kreves begrunnet.
- Det kan siteres fra det tilsendte materialet forutsatt tydelig kildehenvisning med oppgivelse av forfatternavn. Denne forutsetning er også presisert på siden Om nettstedet.
- Prosjektansvarlig kan tilføye kommentarer (ris, ros, korreksjoner, motargumenter o.lign.) som måtte komme fra lesere av din tekst.
- Nettstedet Bergverkshistorie.no er teknisk utgiver av ditt materiale. Prosjektansvarlig har således intet redaktøransvar for dette materialet. Evt. misbruk av tekst/bilder ved uautorisert bruk av kilder/bruk uten korrekt kildeangivelse o.lign. er derfor nettstedet Bergverkshistorie.no uvedkommende, og må, i tilfelle kritikk, tas direkte av forfatteren med den/de som fremmer kritikken.