Agglomerering

Sammenballing av finfordelt gods til større stykker.

 

A. kan i oppredning/metallurgiske prosesser skje ved sintring (herding til fast stoff (klumper) ved temperaturer hvor enkeltdeler/partikler begynner å reagere og vokse sammen), brikettering (sammenpressing i former) eller pelletisering (fremstilling av kuler).