Alen

Alen (ty. Elle)

 

Lengdemål 0,627 m (=2 fot) 0,63 m.

 

A. varierte i Norge med små endringer fra 1541 til metersystemet ble innført i 1875.[1] Man kan derfor sette 0,63 m som et praktisk gjennomsnitt for hele perioden.

 

Grunnlaget for beregning av en a. er opprinnelig avstanden fra albuen til tuppen av langfingeren.

 

Varia:

- I kommentar til Agricolas De re metallica fra 1556, opplyses at en (saksisk) a. på den tiden var ~ 57 cm lang.[2]

- Sjællandsk alen utgjorde ca. 63,256 cm i middelalderen og fram til 1. mai 1683, da et nytt mål- og vektsystem ble innført i Danmark - det såkalte fotsystemet. Fram til da hadde alensystemet rådet. Alt i 1541 hadde imidlertid kongen bestemt at sjællansk alen skulle gjøres gjeldende i hele Danmark-Norge og fra 1615 var dette den eneste lovlige alen ved kjøp og salg. Det forhindret imidlertid ikke at folk brukte andre alen lokalt.

Det nye mål- og vektsystemet ble tilrettelagt av den danske astronomen Ole Christensen Rømer (1644-1710) og var fundamentert på rhinsk fot (31,402 cm), slik at sjællansk alen fra 1683 ble lik 2 rhinske fot eller 62,804 cm. Imidlertid viste det seg snart at Rømers definisjon av den rhinske foten var bygget på en feilanalyse. Den ble derfor fra og med 10. januar 1698 omdefinert som 31,38535 cm, og herunder ble sjællandsk alen også justert til 62,7707 cm.[3]

 

 

Fotnoter

1. Den praktiske overgangen til metersystemet ble relativt raskt gjennomført. Det ble gjort obligatorisk for alle fra 1. juli 1882.
2. Agricola, Georg 1556 (1928):191, note 5.
3. Wikipedia.