Anfallsrenne

Tilførselsrenne for vann til vannhjulet.