Anfaringssjikt

Anfaringssjikt/anfaringsskikt  (dial.Kongsberg?)[1]

 

Den tid arbeiderne brukte på veien til og fra arbeidsplassen ved Kongsberg Sølvverk.

 

En del arbeidere fikk et eget tillegg til lønnen for a.

 

Fotnoter

1. Art. basert på Moen 1967:363,459.