Anmeldelsesprotokoll

 

Protokoll over anmeldte malmfunn.

 

Adressat for anmeldelser var bergmesteren som førte a. fram til 1970. I perioden 1842 til 1974 ble anmeldelser gjort til distriktets lensmann som registrerte dem før han sendt dem videre til bergmesteren. Vi finner derfor a. også i lensmannsarkivene.

 

Hos lensmannen ble alle bergforretninger normalt ført i samme protokoll. Disse kan ha ulikt navn, bl.a. bergrettighetsprotokoller, a., ertsprotokoller og skjerpeprotokoller.[1]

 

Fotnoter

1. Denne artikkelen bygger på Mykland 2005:347,348.