Anslaging

Anslaging/anslagning  (ty. Anschlagen)

 

Fylling av stein i steintønnene nede i gruven.