Anstikke

Anstikke/stikke an (ty. anstecken)

 

Tenne.

 

Ordet ble brukt både om å antenne en lunte og f.eks. å tenne en pipe.