Ansyding

Ansyding/ansydning/skorifiering (ty. Ansieden)

 

Analytisk smelting av edelmetall med bly, som første del av en testprosedyre for å fastslå gehalten i malmprøver, konsentrater eller smelteprodukter.

 

A. foregikk ved at prøven ble smeltet ned sammen med metallisk bly i en skål, kalt skjerbel i en spesiell ’probérovn’. Når a. var ferdig, var edelmetallet skilt fra sulfider og fremmedmetaller i prøvegodset ved oksidasjon og forslagging og forelå i en legering med det metalliske bly, en såkalt blykonge. Denne gikk så videre til kupellering for fjerning av blyet og evt. andre gjenværende forurensninger slik at innholdet av edelmetall i den opprinnelige prøven lot seg fastslå. Se også probering.

A. omtales ofte som en forslaggingssmelting og hadde ved proberingen i hovedsak samme funksjon som blysmeltingen hadde ved den klassiske produksjonsraffineringen av sølvmalm slik vi kjenner den fra Kongsberg Sølvverk.

’Ansyding’ betegnes idag som ’skorifiering’.