Architectura subterranea

Eldre betegnelse på læren om ”gruvebygningskunsten”.

 

En tidlig 1800-talls forfatter gir følgende definisjon på a.s.: ”[Den] indeholder den Lære hvorledes en Grube i Forhold til Gangenes Antal, deres Mægtighed med fleere Egen­skaber, Biergets og Bergartenes Beskaffenhed, andre mødende Malmgange, Fortømringer, Bergfæster, Vand og Vejrvexlinger, som og i henseende Maskinvæsenet skal gives de fornødne Hielpemidler til at betrygge Grube­driften.”[1]

 

Fotnoter

1. Brünnich 1816:36.