Avklappe

Avklappe/klappe ned/avbanke (ty. abklopfen)

 

Banke ned løst fjell (som regel etter fyrsetting) med en stor hammer, kalt ortfeisel eller avklapper.

 

Avklappingsarbeidet hørte til det mest anstrengende arbeid i gruva, og romtemperaturen etter fyrsettingen lå sjelden under 50 °C.