Avklapping

Avklapping (ty. Abklopfen)

 

Nedbanking av løst fjell etter fyrsetting med en stor hammer, kalt ortfeisel/avklapper.

 

Avklappingsarbeidet hørte til det mest anstrengende arbeid i gruva, og romtemperaturen etter fyrsettingen lå sjelden under 50 °C.