Avkline

1. Oversmøre sølvårer i skrammen (endeflaten som skal brytes) med leire før fyrsetting for å unngå at sølvet smelter.[1]

2. Bygge opp en forhøyning av leire for å avlede vann som forstyrrer anboringen av nytt borhull.[2]

Fotnoter

1. Sølv har et relativt lavt smeltepunkt på 962 °C.
2. Man hadde erfaring for at hvis det rant vann over det stedet det skulle bores, ble boret raskt sløvt og ubrukelig, eller hullet lot seg ikke bore i det hele tatt. (Brünnich 1804:14).