Avlstein

Avlstein/aflstein/essestein[1]

 

Stein, vanligvis kleberstein, med hull, plassert i essa for å beskytte blåsebelgen mot heten.

 

A. har ingen bestemt form som går igjen, men synes å være bestemt av det opprinnelige emnets form. Det eneste som er felles er hullets konstruksjon. Det har form som et rør som fra en vid åpning på blest-siden smalner av til et lite hull mot essa. Belgluften som blåses inn i den brede åpningen, blir derved komprimert til et høyere trykk som gir en bedre virkning på ilden.

Skikken med å ta a. ut av essa og legge den med smeden i graven synes å være en typisk norsk skikk.

 

Fotnoter

1. Denne artikkelen bygger på Grieg 1920:65-68.