Bakgrunn

 

 Målsetting:

- Presentere søkbare data og tematiske oversikter i en bred kunnskapsbase om norsk bergverkshistorie.

 

- Utvikle et brukervennlig, åpent og interaktivt nettsted.

 

- Skape interesse og lyst til å undersøke bergverkshistorien nærmere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målgruppe:

Alle som søker informasjon og kunnskap om denne delen av vår historie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettsiden er et formidlings-, tilretteleggings- og opplysningsprosjekt med et populærvitenskapelig og leksikalsk uttrykk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Trafikkdata

                                       Perioden 13. mars 2012 - 15. sept. 2013

                                                           Kilde: Google Analytics

 

 

Totalt antall besøk : 10956 (20 pr dag)

 

Unike besøkende   :   7562 (18 "")

 

Ant. besøkte sider  : 42392 (77 "")

 

Gj.snitt sider pr besøk: 3,87

 

Gj.snitt besøkstid         : 3,09