Baneflak

 

 

4” x 8” plank; brukt til å kle igjen åpne graver der hvor banen for gruvevognene gikk, av hensyn til hestene – banen ble så lagt på b..[1]

 

Fotnoter

1. Sanness 1934.