Belgbryst

Belgbryst/formbryst

 

Den åpningen/det hvelvet på en sjaktovn der blåsebelgene sto og belgpipene gikk inn i ovnen.