Belghode

Belghode[1] (ty. Balghaupt)

 

Betegnelse på den fremre del av en spissbelg, der hvor alle belgens sider går sammen, og hvor belgpipen er innpasset.

 

B. var en utsatt del av blåsebelgen. Her ble trykket i belgen konsentrert før luften gikk ut i ovnen/herden (1.). Det var derfor viktig at b. var sterk og tett og b. var derfor gjerne innspent i jernringer som gikk rundt hele hodet.

Fotnoter

1. Begrepet er hentet fra Lindroth 1955, del 2:98. Innførselen bygger på en antagelse om at denne delen av belgen har en liknende betegnelse på norsk. Antagelsen støttes av at denne belgdelen på tysk har den analoge betegnelsen ’Balghaupt’.