Belgkiste

Belgkiste/underkiste

 

Betegnelse på underdelen på en trebelg.

 

B. var en av belgens to hoveddeler. Overdelen ble kalt kåpe. Når belgen var i drift, var det kåpen som beveget seg på spissbelgene, mens b. var fast; på belger av typen Widholms blåsebelg var det motsatt, b. beveget seg, mens kåpen var fast.