Belgrom

Belgrom[1]

 

Rom hvor blåsebelgene, og eventuelt blesterovnen, var plassert.

 

I det arkeologiske materialet ’belgrom’ refererer til, bygger begrepet på en tolkning av de tomme rommene som ble funnet på blestertuftene. B. kunne ligge inne ved siden av boligdelen og som en del av verksteddelen i en blestertuft, eller ute i forlengelsen av blestertuften bare med et overbygget tak over.[2]

 

 

Fotnoter

1. Artikkelen bygger på begrepsdannelsen i Narmo 1996:113,116,118. Narmos artikkel behandler temaet ’Jernvinna i Valdres og Gausdal’.
2. Det presiseres imidlertid at det ikke finnes direkte belegg for belgene i det arkeologiske materialet.