Bergfeste

Bergfeste/bergfæste/berjfeste (ty. Bergfeste) 

 

Gjensatt stykke fast fjell eller annen støtte som tjener til trykkavlastning og redusert rasfare i bergrom.

 

B. kunne være pilarer og bånd i gruverom, eller vegger f.eks. mellom to sjakter.

B. kunne også være kunstige, bygget av tømmer, eller murt opp av løs stein.[1]

            Gjensetting/bygging av b. var et forebyggende tiltak for å forhindre ukontrollerte, farlige og driftsmessig uheldige utrasinger, sammenrasinger og nedfall. Gjensetting av b. forhindret også forskyvninger i grunnen som kunne skade bygninger og driftsanlegg i  dagen. 

Brytningsmetoden med gjensetting av b. ga et malmtap på ca 30 %.[2] Det er derfor ikke overraskende at gruveeiere på jakt etter malm kunne ’røve’ disse bergfestene selv om det svekket gruvens sikkerhet.

 

Fotnoter

1. Brünnich 1804:18.
2. Carstens 2000:234.