Bersveddragerske

Bersveddragerske (dial. Røros)

 

Bergmannskone som vinterstid slet med å samle bjørkeved som hun trakk på kjelke hjem til bergstaden for å selge til verket.[1]

Fotnoter

1. Odlaug 1955, bd1:32