Blikk

Jernplate brukt i signal-/varslingsanordning som ofte sto på taket av huset over sjakten (kahet).

 

B. sto i en stilling sammen med en hammer som slo på platen.

Signal-/varslingsanordningen ble brukt 1. til auditiv kontroll av en vannkunsts (pumpemaskineris) gode og regelmessige gange, og sto over kunstsjakten, se kunstblikk; 2. til å gi beskjed ved hjelp av avtalte signaler bl.a. om når heisetønnene skulle stanse eller var fulle og skulle heises opp, og sto over drivsjakten. Signaleringen ble fjernmanøvrert via et lite stangfelt som hang ned i sjakten, se bankefelt.