Blindsjakt

Blindsjakt/blindskakt/blindsjakt/blind skakt (ty. Blindschacht)

 

Vertikal drift med sjaktfunksjoner nede i gruven.

 

B. hadde en infrastrukturell funksjon i gruven og forbant, i motsetning til synker, to nivåer med hverandre. Den kunne drives for å bedre værvekslingen, forkorte transportveiene for utbrutt bergmasse til overliggende stoller, lette faringen for arbeiderne osv..

Attributtet ’blind’ forklares med at disse sjaktene ikke har noen direkte forbindelse til dagoverflaten, ikke får ’se’ lyset i dagen. Som motsetning til ’blindsjakt’ brukes betegnelsen ’dagsjakt’, dvs en sjakt som munner ut i dagen.