Blykammermetoden

Metode for omdanning av svoveldioksid til fortynnet svovelsyre (kammersyre) i et anlegg som bl.a. bestod av flere blykamre.

 

Metoden har sin opprinnelse fra England i 1740-årene og ga en nokså uren svovelsyre. Metoden var eneste stortekniske prosess for svovelsyrefremstilling til slutten av 1800-talllet.