Bobin

Bobin (fr. bobine)

 

Stor, vertikalt stående spole med dype gjenger for spiralformet opprulling av flat heiskabel fra gruven.

 

For spoling av heiseline for øvrig, se kurv.