Borfeisel

Borfeisel/bohrfeisel/boerfeisel (ty. Bohrfäustel)

 

Stor hammer brukt til å slå på minérbor.

 

B. var stålsatt i begge ender. Tomanns-feisler veide fra like under 2 til 2,5 kg, enmanns-feisler noe over 1 kg. For en tomanns-feisel på 2,5 kg er opplyst at den i begge ender er stålsatt med 120 g stål.[1] (Vektene omregnet fra pund og lodd).

 

Varia:

- Enmannsboring med stålbor ble først innført ved Kongsberg Sølvverk i 1860, deretter på Røros året etter. Denne boremetoden ble mange steder brukt til langt ut på 1900-tallet da maskinboringen overtok.

 

 

Fotnoter

1. 31. Brünnich 1804:8.