Brekkstang

Brekkstang (ty. Brechstange)

 

B. var et langt jern med skarp spiss brukt til manuell løsbryting av oppsprukket fjell etter fyrsetting og til å slå inn i sprekker og bende løs fjellstykker med. B.  er det eneste av kaldkilingsredskapene som er i bruk i dag, da kalt renskespett (brukt til bortrensk av løst fjell etter skyting).