Breksje

Breksje/breccie (it. breccie=bruddstykke)

 

Bergart bestående av lett synlige, skarpkantede bruddstykker sammenkittet i en finkornet grunnmasse.