Bremseberg

Bremseberg/bremsebane (ty. Bremsberg)

 

Selvgående transportanlegg der en fylt malmvogn på en skråttgående skinnebane trekker en tømt vogn opp via en wire og et trinsehjul på toppen slik at den fylte vognen bare må bremses for at anlegget skal fungere.

 

            B. kunne anlegges både i dagen og inne i gruven.

            Konnerudverket ved Drammen hadde et slikt anlegg hvor b.  var en forholdsvis lang jernbanestrekning i dagen med tre skinner og et krysningsområde midtveis hvor vognene automatisk ble penset inn og ut av et dobbeltspor.[1]

 

Varia:

- Alternativt til b. kunne det anlegges skråbane med fastvogn, dvs en vogn som ikke selv beveget seg under transporten nedover, men som sto fast på en skinnegående plattform som bremses via et bremseanlegg på toppen av banen. 'Skråbane med fastvogn' ble trolig fortrukket fremfor b. der skråbanen hadde stort fall. 

Fotnoter

1. Bjørløw-Larsen og Sellæg 2002:135.