Bremsespill

Betegnelse på en enkel innretning brukt ved nedfiring av materialer i gruven.

 

Spillet besto av en stokk nedgravd i bakken, som man la tauet rundt ved nedfiringen.