Brenne en kanal

Brenne en kanal[1]

 

Drive ut en vannkanal i terrenget med fyrsetting.

 

Teknikken ble mye brukt ved de tidligste bergverkene i Telemark og var som så mye annet innenfor bergverksdriften en teknikk som ble innført med tyske bergmenn som kom til landet.

Kanaldrivingen var nødvendig for å utnytte de store og kompliserte vassdragene ved Skien og gjorde byen til landets største sagbrukssentrum i 2. halvdel av 1500-tallet.

Det ble også brent kanaler ved anlegg av Hakadal jernverk i 1540.

 

 

Fotnoter

1. Denne artikkelen bygger på Berg B. I. 2000 (26): 91,92.