Brille

 Betegnelse på dobbeltherd som lå direkte foran ovnen og opptok smelte fra hvert sitt "øye" i ovnsfronten.

 

Brilleovner hadde først og fremst den fordel at den utvendige herden gav bedre kontroll med jernsudannelsen, (se jernsu) som alltid hadde vært en plage ved sjaktovnsmelting av jernrik kobbermalm.

Ved siden av "herd" ble "brillen" ofte omtalt som "beholder" eller bare "rom" hvor separasjonen skjærstein/slagg forgikk. Lite er kjent om oppbygging og utforming av b. bortsett fra at den hadde en renneformig forsenkning for slaggdreneringen i øvre kant. Via dette overløpet rant slaggen ned i slaggpotter etter hvert som den kom.[1]

Se for øvrig brilleovn for en mer omfattende presentasjon av funksjon, fordeler/ulemper, utbredelse mm.

 

Fotnoter

1. Holmsen 1945:7.