Brom

Brom 

Skrapmetall, f.eks. skrapkobber, skrapjern.

 

B. var handelsvare og ble solgt til reparasjonsformål, eller til omsmelting som ved Røros kobberverk, også i nyere tid.

 

Varia:

Ved Rørosverket ble b. innkjøpt og smeltet ned i raffineringsovnen sammen med bessemert råkobber i forholdet 1:4.

         Skrapkobberet sto i kasser à 300 kg på et lasteplan utenfor hytta og ble trillet inn til ovnen på ei tralle. Det var om å gjøre å få hele kasser inn på ovnen. Var kassa større enn ovnsåpningen, måtte man kaste bromdelene innpå bit for bit. Det tok for lang tid.[1]

 

 

Fotnoter

1. Opplysningene i dette oppslaget fra Borgos 2005:6