Bulgenkunst

Bulgenkunst (ty.)

 

Lensemaskin hvor vannet ble heist opp i små kar festet til en endeløs kjede (paternosterverk) som gikk ned i en vannansamling (sump) i bunnen av gruven.

 

B. regnes som den eldste lensemaskin, og ble brukt allerede av romerne. Den var i utstrakt bruk ved europeiske bergverk i senmiddelalderen og tidlig nytid. Det er ikke kjent at maskinen har vært brukt i Norge.