Bunnbord

Betegnelse på de bord som dannet hjulkransens bakvegg.