Bunnklemme

En av klemmedelene i en klemmerenne, se oppslaget.