Bunnskram

Bunnskram[1]

 

Betegnelse på en uthugget, langsgående fordypning i bunnen av en synk.

 

B. var ca 10-15 cm bred og omtrent like dyp. På et punkt buler skrammen ut i en bue til en bredde på 32 cm. Man regner med at fordypningen var første trinn i sjaktens eller synkens brytningssyklus hvor neste trinn var etterbryting av ovenforliggende sidefjell med fyrsetting eller kaldkiling. B. fungerte som oppsamlingskar for vann som stadig rant ned i bunnen, med utvidelsen som tenkelig øsegrop. Vannet ville ellers ha hindret brenningen.

Det antas at hugging av skram med etterbryting har vært standard teknikk for bryting av synker/sjakter, en side ved bergbrytingen som ellers er dårlig dokumentert både i samtidig litteratur og fra bevarte bergrom fra denne tiden.

 

Fotnoter

1. Denne artikkelen bygger på opplysninger om funnet av en b. under Norsk Bergverksmuseums undersøkelser av renessansebergverket Moisesberg i Fyresdal på 1990-tallet. (Berg 2006 (287):217 og Berg 2002 (810):58).