Bussdriving

Bussdriving/bussdrivning (dial. Kongsberg?)

 

Fordringsarbeide som skjedde utenfor regulær arbeidstid.