Bygge

Bygge (ty. bauen) 

 

Anlegge et bergverk, en gruve.

 

I eldre bergmannsspråk snakket man om bergbygging, stollbygging  osv. som direkte oversettelser av de tyske ordene Bergbau og Stollbau. ’Bergbygging’ kan da forstås vidt som det å etablere et bergverk med alle aktiviteter, gruvedrift, oppredning og hyttedrift, eller trangere som det å opparbeide en gruve med rom og innretninger.

            Språkbruken ser ut til å ha holdt seg til ut på 1800-tallet og kan f.eks. gjenfinnes i Henrik Wergelands kjente barnesang Nisser og dverge bygger i berge.

            I administrasjonsspråk kan man finne uttrykket å ”bygge zubuss”, dvs å ”drive et verk med underskudd”.[1] Bruken av ’zubus’ sammen med ’bygge/bauen’  gjenfinnes ikke i tysk og kan derfor være et idiomatisk, norsk uttrykk.

 

Varia:

- I tysk vil man finne ’bau’ også i andre komposita som Ackerbau = åkerbruk og Waldbau = skogskjøtsel.[1] Brünnich 1816:22.