Cirkumferensallmuen

Befolkningen (bøndene) innenfor en bergverks privilegerte cirkumferensområde.