Cirkumferensskog

Cirkumferensskog/sirkumferensskog

 

Skog som ligger innenfor det privilegerte område (cirkumferensen) rundt et bergverk.

 

På 1600-tallet var c. helt ut øremerket til å dekke bergverkets behov for trevirke til trekull, setteved  og bygnings- og forbygningsstømmer. Gjennom lovgivning på 1700-tallet ble det fastsatt begrensninger på verkenes utnyttelse av skogen, se forordning om jernverkene av 1736.