Covellin

 

Kobbermalm med 66,5 % Cu.

 

I Norge er c. påvist i en rekke forekomster, men i meget sparsomme mengder, bl. a. i Finmark (Repparfjord, Kåfjord—Altafeltet). Oppkalt etter den italienske mineralog N. Covelli (1790–1829).

Viktig kobbererts i Chile, Bolivia, New Zealand.[1]

Fotnoter

1. http://www.snl.no/covellin ; Poulsen 1964:14