Dagbrudd

Dagbrudd/dagbruddsdrift

 

Gruve hvor malmen brytes i åpne brudd i dagen eller i bergrom direkte sammenhengende med dagen.

 

D. har en rekke fordeler fremfor underjordsdrift, selv om inngrepet i naturen blir større. Ved dagbruddsdrift foregår virksomheten omtrent som ved et pukkverk; man kan benytte store maskiner og man har større fleksibilitet i driften, men dagbruddets form krever at en stadig større andel gråberg må fjernes for å få tak i malmen på dypere nivå.[1]

 

Fotnoter

1. Store norske leksikon