Dagkjerrat

 

 

Kjerrat som sto utenfor gruven (i dagen).