Dagsjakt

1. Sjakt som munner ut i dagen i motsetning til blindsjakter og synker; 2. sjakt med liten dybde fra dagen.[1]

 

Fotnoter

1. Veith 1871:400.