Dagstoll

Dagstoll/dagstull (ty. Tagstollen) 

 

Stoll som ble drevet inn til en gruve ikke langt under dagåpningen.

 

D. var vanligvis korte, gikk inn på få meters dybde og hadde som formål å løse gruven for dagvann.

 

Varia:

- Større stollanlegg, som grunnstoller, kunne innbringe på mange hundre meters dyp. Et eksempel på dette er Christian 7. stoll ved Kongsberg Sølvverk som ble drevet inn til ca 350 m dybde i gruvene på verkets Overberg-gruver.[1]

Fotnoter

1. Berg B. I. 2002 (70): 34.