Damkrone

Damkrone/demningskrone

 

Øvre del av en dam.

 

D. er særlig sårbar for virkningen av flomvann, tørke og frost.

Der det var bygget fyllingsdammer med rosentorv ble det lagt et steinlag på toppen både for å komprimere torvfyllingen og beskytte den mot utvasking, uttørring og andre påkjenninger.

For å regulere vannet/føre vekk overvann særlig i flomtider ble det anlagt en overløpsrenne i d..

I dag definerer man tydeligere d. som ”den delen av en demning som rager opp over høyeste vannstand i magasinet.[1]

Fotnoter

1. Store norske leksikon.